Príbeh KOORu

Príbeh KOORu

Fond KOOR ESG SICAV zriadila spoločnosť KOOR, ktorá rastie rýchlym tempom. Dopyt po jej službách je stále väčší, preto vytvorila túto novú transparentnú platformu pre získavanie finančných zdrojov zo strany investorov. Prioritou fondu je investovať do projektov, ktoré KOOR realizuje na Slovensku a v Čechách.

Spoločnosť KOOR je najväčšou čisto slovenskou spoločnosťou poskytujúcou energetické služby. Vznikla v roku 2010 a odvtedy sa zaoberá realizáciou projektov, ktorými zvyšuje efektívnosť teplárenských zariadení a znižujeme energetickú náročnosť budov.

Od vzniku sa KOOR zaoberá realizáciou projektov, ktorými zvyšujeme efektívnosť teplárenských zariadení a znižujeme energetickú náročnosť budov. V roku 2012 vznikla dcérska spoločnosť KOOR Východ, s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá prevzala činnosť spoločnosti na východnom Slovensku. Jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a rozvod tepla a realizácia projektov EPC a EC najmä v energetike.

V rovnakom roku vznikla ďalšia dcérska spoločnosť – DISPEX, s.r.o., ktorá vytvára pre materskú spoločnosť odborné a technické zázemie. Zabezpečuje prevádzku technológií na výrobu a distribúciu tepla a elektriny. Riadi prevádzku informačných technológií, procesnej techniky a centrálneho dispečingu.

Tretia dcérska firma KOOR Facility, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2016, dopĺňa sortiment služieb pre klientov. Poskytuje služby facility manažmentu s dôrazom na znižovanie prevádzkových nákladov použitím moderných technológií.

V máji 2022 vznikla, v spolupráci so Slovenským Energetickým a Odpadovým Fondom, spoločnosť KOOR OZE. Slúži na podporu obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu budeme môcť rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, on-grid a off-grid batériových systémov.

Kontakt

KOOR ESG SICAV a.s.,

IČ 173 28 187,

Sokolovská 675/9,

Karlín, 186 00 Praha 8