Příběh KOORu

Příběh KOORu

Fond KOOR ESG SICAV zřídila společnost KOOR, která roste rychlým tempem. Poptávka po jejích službách je stále větší, proto vytvořila tuto novou transparentní platformu pro získávání finančních zdrojů ze strany investorů. Prioritou fondu je investovat do projektů, které KOOR realizuje na Slovensku a v Čechách.

Společnost KOOR je největší čistě slovenskou společností poskytující energetické služby. Vznikla v roce 2010 a od té doby se zabývá realizací projektů, kterými zvyšuje efektivnost teplárenských zařízení a snižujeme energetickou náročnost budov.

Od vzniku se KOOR zabývá realizací projektů, kterými zvyšujeme efektivnost teplárenských zařízení a snižujeme energetickou náročnost budov. V roce 2012 vznikla dceřiná společnost KOOR Východ, s.r.o. se sídlem v Košicích, která převzala činnost společnosti na východním Slovensku. Její hlavní podnikatelskou činností je výroba a rozvod tepla a realizace projektů EPC a EC zejména v energetice.

Ve stejném roce vznikla další dceřiná společnost – DISPEX, s.r.o., která vytváří pro mateřskou společnost odborné a technické zázemí. Zajišťuje provoz technologií pro výrobu a distribuci tepla a elektřiny. Řídí provoz informačních technologií, procesní techniky a centrálního dispečinku.

Třetí dceřiná firma KOOR Facility, s.r.o., která vznikla v roce 2016, doplňuje sortiment služeb pro klienty. Poskytuje služby facility managementu s důrazem na snižování provozních nákladů použitím moderních technologií.

V květnu 2022 vznikla, ve spolupráci se Slovenským Energetickým a Odpadovým Fondem, společnost KOOR OZE. Slouží k podpoře obnovitelných zdrojů, díky čemuž budeme moci rozšířit své působení v oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů, on-grid a off-grid bateriových systémů.

Kontakt

KOOR ESG SICAV a.s.,

IČ 173 28 187,

Sokolovská 675/9,

Karlín, 186 00 Praha 8