Domů

KOOR ESG SICAV

Fond kvalifikovaných investorů

Kdo jsme

Fond KOOR ESG SICAV zřídila společnost KOOR, která roste rychlým tempem. Poptávka po jejích službách je stále větší, proto vytvořila tuto novou transparentní platformu pro získávání finančních zdrojů ze strany investorů. Prioritou fondu je investovat do projektů, které KOOR realizuje na Slovensku a v Čechách.

Společnost KOOR získala v prosinci 2022 stříbrnou medaili v ratingu ESG, který provedla společnost EcoVadis. Zařadila se tak v daném roce mezi 25 procent nejlépe hodnocených společností na světě ve svém sektoru.

1. ušetříme

2. rekuperujeme

3. instalujeme OZE

4. provozujeme

Vize

Aby byla země zelenější

Jak fungujeme

ZELENĚ

SOCIÁLNĚ

DIGITÁLNĚ

Sdílejte s námi zisk

KOOR ESG SICAV fond je pro investory finančně zajímavou příležitostí. Jeho prioritou je investovat do společnosti KOOR, a tím podpořit její růst. Bonusem fondu je, že společnost KOOR je zelená. Získání stříbrné medaile v ESG certifikaci je garancí, že projekty, které KOOR realizuje, snižují produkci CO2 a přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Investiční horizont:

3 – 5 let

Plánovaný celkový objem do 5 let:

cca 40 mil EUR

Cílový objem aktiv ve fondu do 5 let:

120 mil EUR

Dohled

Česká národní banka

Správce

DELTA Investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

PKD Apogeo Audit, s.r.o.

„Naše společnost roste rychlým tempem, máme za sebou přes 300 projektů a poptávka po našich službách narůstá. Naším dalším logickým krokem je proto tato forma získání investic. Z fondu budou financovány projekty naší společnosti, které realizujeme na principech ESG.“

Milan Orlovský
spoluzakladatel a Ředitel pro strategii a rozvoj společnosti, KOOR

Kontakt

KOOR ESG SICAV a.s.,

Tel.: +420 233 342 430

IČ: 173 28 187

Sokolovská 675/9,

Karlín, 186 00 Praha 8