Aktuality

Aktuality

Invest Portal: Investování do ESG

27.1.2023

O fondu KOOR ESG SICAV, ale i o firmě KOOR Milan Orlovský a Michal Hesek mluvili v podcastu Invest Portal.

KOOR ve fondu

15.12.2022

Majitelé společnosti KOOR převedli do podfondu své obchodní podíly, což dokazuje, že věří v úspěch tohoto projektu. Byla spuštěna poslední fáze projektu, samotný fundraising od investorů.

Společnost KOOR získala stříbrnou medaili v ratingu ESG

3.12.2022

Společnost KOOR získala stříbrnou medaili v ratingu ESG, který provedla společnost EcoVadis. Zařadila se tak mezi 25 procent nejlépe hodnocených společností na světě v sektoru.

KOOR zřídil SICAV fond, dává příležitost investorům

12.10.2022

Společnost KOOR vytvořila novou transparentní platformu pro získávání finančních zdrojů ze strany investorů. Firma zřídila SICAV fond s názvem KOOR ESG SICAV a.s. a podfond KOOR ESG Podfond, jehož prioritou je investovat do společnosti KOOR.

ZŠ s MŠ Kozárovce

Nový projekt

V srpnu 2022 KOOR uzavřel smlouvu na realizaci nové kotelny se Základní a mateřskou školou v Kozárovcích. V rámci projektu bude vybudován nový zdroj vytápění, který nahradí původní, mimořádně zastaralou kotelnu na tuhé palivo – koks za moderní a efektivní plynovou kotelnu. Během realizace budou také vyměněny rozvody vytápění a topných těles v celkovém počtu 275 kusů. Projekt je realizován v rámci garantované energetické úspory se smluvní délkou trvání 15 let, obec část nákladů na realizaci projektu splatí z budoucích úspor.

Budova Slovenského rozhlasu, Bratislava

Nový projekt

Začátkem srpna 2022 KOOR uzavřel smlouvu s RTVS na rekonstrukci osvětlení budovy SRo na Mýtné ulici v Bratislavě. V rámci projektu bude realizována výměna více než 14 000 svítidel včetně rozvodů, bude instalováno nové chlazení, fotovoltaika a inteligentní systém měření a regulace. RTVS získá záruku na funkčnost všech realizovaných částí na 15 let, přičemž garantujeme, že dosahované úspory boudu vyšší než cena za tuto službu. Projekt je realizován formou garantované energetické služby s dohodnutou délkou trvání 15 let a při investičních nákladech ve výši 7 milionů eur.

Tatravagónka a.s., Poprad

Nový projekt

V březnu 2022 jsme začali pracovat na realizaci projektu decentralizace výroby tepla v popradském provozu společnosti Tatravagónka a.s. . Projekt je rozdělen do několika menších realizačních projektů, a to na stavební část, vytápění a rozvody vody, plynoinstalaci, elektroinstalaci a měření-regulaci. Celkově dobudujeme 10 zdrojů tepla se střednětlakými a nízkotlakými rozvody plynu o celkovém výkonu 2800 kW. V rámci stávající infrastruktury rozvodů plynu budou dobudovány střednětlaké vnější rozvody a vnitřní rozvody plynu v 9 halách určené pro plynové infrazářiče spolu s elektroinstalací. Tyto infrazářiče v celkovém počtu 215 kusů budou instalovány za nepřetržitého provozu ve výšce 5 až 12 metrů. V rámci realizace budou osazena nová rekuperační jednotka, která díky dvěma kompresorům s kumulativním výkonem 1350 kW rekuperuje získané teplo a to se dále využije k vytápění a ohřevu teplé vody. Pro zajištění co nejrychlejšího a nejefektivnějšího provozu bude instalována mezi jednotlivými zdroji tepla optická síť v celkové délce 7 km. Smart metering a spojení všech zdrojů v rámci centrálního dispečinku tak budou bezproblémové a spolu s dálkovými odpočty a sledováním stavu bude možné všechny zdroje tepla řídit a kontrolovat na dálku.

Na realizované dílo budou objednateli poskytnuty finanční prostředky z Evropské unie, proto je realizace díla časově náročná na změnová řízení oproti projektu na stavební povolení. Ukončení projektu je plánováno na březen 2023.

ÚVTOS Sabinov – 1. Fáze projektu ukončena

Nový projekt

V první fázi projektu jsme úspěšně ukončili kompletní rekonstrukci, v jejímž rámci jsme vyměnili původní zastaralé osvětlení za nové s LED technologií. V rámci realizace této fáze bylo rekonstruováno osvětlení v 10 objektech, kompletně rekonstruované areálové osvětlení a osvětlení ostrahového pásma. Celkem jsme nainstalovali 868 světelných bodů a využito bylo 11 typů svítidel od pěti různých výrobců. Úspora řešení po první fázi projektu je oproti předchozímu stavu ve výši 55%.

ŽSR, oblast Zvolen

Nový projekt

V polovině června 2022 KOOR uzavřel koncesní smlouvu s ŽSR, jejímž předmětem je modernizace 10 zdrojů tepla v lokalitě Zvolen. Jedná se o modernizaci kotelen v rozsahu podle potřeb té které železniční stanice: výměna kotlů, instalace fotovoltaiky, tepelného čerpadla. KOOR přebírá tato zařízení do zprávy. Smlouva je uzavřena na 15 let.

Projekt Nový Ružinov

Nový projekt

KOOR jako investor a realizátor projektu v části tepelného hospodářství začal v únoru letošního roku se stavebními pracemi na budování trojice předávacích stanic tepla (OST) spolu s instalací fotovoltaických panelů ke každé stanici. Tepelné hospodářství vybudované společností KOOR bude zajišťovat plynulý přístup k teplu a teplé vodě pro 7 bytových domů.

Zajímavostí projektu je i použití předem izolovaných potrubí s difúzní bariérií od firmy NRG Flex o celkové délce 762 metrů. První dvě stanice OST jsou k dnešnímu dni již vybudovány, přičemž OST 1 je již plně funkční s nainstalovanou fotovoltikou. Druhá stanice bude vyhotovena a uvedena do provozu ke konci roku 2021. Začátek výstavby třetí stanice je naplánován na červen 2022.

V rámci projektu Nový Ružinov je dohodnuta dodávka tepla v trvání 15 let a celková výše investice představuje více než 300 tisíc eur.

Bytové domy - Poprad, Veľká

Nový projekt

V listopadu letošního roku zahájila společnost KOOR realizaci kompletního systému vytápění pro 3 bytové domy v Popradu, část Velká. V rámci realizace bude během prosince a ledna vybudována centrální kotelna spolu s propojovacím teplovodem a plynovou regulační stanicí. Koncem ledna 2022 by už měl být celý systém spuštěn a vytápět tak všechny tři bytové domy. Projekt byl realizován formou garantované energetické služby s dohodnutou délkou trvání 15 let při investičních nákladech ve výši více než 100 tisíc eur.

Projekt Panorama Residence

Nový projekt

V rámci projektu bytového domu Panorama Residence ve městě Poprad realizovala společnost KOOR výstavbu moderní kotelny a plynové regulační stanice. Výstavba byla dokončena v únoru letošního roku a následně se přistoupilo k odprodání kotelny a podepsání smlouvy na správu této kotelny. Investiční náklady činily více než 80 tisíc eur.

Bytové domy - Trnkov

Nový projekt

Během podzimu 2020 společnost KOOR v rámci projektu výstavby součástí tepelného hospodářství pro 4 bytové domy v Trnkově uložila propojovací teplovod. Následně, v průběhu května až listopadu letošního roku, vybudovalo centrální kotelnu, tři příslušející strojovny a plynovou regulační stanici. Projekt byl řešen formou garantované energetické služby s podepsanou smluvní délkou trvání v období 15 let, celková investice činila více než 150 tisíc eur.

Bytový dům - Košická 52

Nový projekt

Začátkem listopadu 2021 se KOOR zapojil do modernizace objektu na Košické 52, jedná se o apartmánový dům, na kterém probíhá úplná rekonstrukce. Společnost KOOR v tomto projektu demontuje původní zastaralou a neefektivní kotelnu a na jejím místě vybuduje zcela novou moderní plynovou kotelnu o celkovém výkonu 750 kW spolu s instalací fotovoltaických panelů o výkonu 6 kWp.

Celková investice do renovace energetického hospodářství budovy je ve výši více než 200 tisíc eur a klient se společností KOOR uzavřel smlouvu na dodávku tepla v délce 15 let.

JL Aréna - Liptovský Mikuláš

Nový projekt

Začátkem května 2021 začala spolupráce společností KOOR a JL Aréna. Hlavním důvodem bylo zefektivnění energetického hospodářství celého areálu JL Aréna, ve kterém se nacházejí budovy Městského zimního stadionu, TIMEOUT City Hotel, tréninková hala a zejména strojovna chladicího zařízení a plynová kotelna. Po detailní obhlídce areálu a zhodnocení současného stavu navrhlo technické oddělení společnosti KOOR technické řešení, které bude provedeno ve dvou etapách.

První etapa projektu se skládá z návrhu a realizace – instalace fotovoltaického zařízení na střeše tréninkové haly. Předpokládaný termín výstavby a spuštění je prosinec 2021 až leden 2022.

Druhá etapa se skládá z modernizace stávající plynové kotelny. Jelikož momentálně probíhá topná sezóna, tento záměr lze zrealizovat až po jejím ukončení. Smlouva je již podepsána, inženýring začne začátkem roku 2022, následovat bude výstavba kotelny a její odevzdání do provozu začátkem léta 2022.

Agrokarpaty Plavnica

Nový projekt

Začátkem listopadu 2021 KOOR uzavřel smlouvu s největším pěstitelem léčivých rostlin a výrobcem bio čajů na Slovensku společností AGROKARPATY Plavnica. V rámci spolupráce jsme byli požádáni posoudit, vyřešit a zefektivnit energeticky náročný proces sušení bylin a ovoce.

Po vzájemných konzultacích jsme pro klienta navrhli zcela jiný moderní způsob sušení pomocí univerzálních kontejnerových sušiček s automatickým GSM řízením. Při takovém řešení jsme klientovi nejenže zvýšili komfort práce o 100% (je plně automatický), ale ušetřili jsme mu i minimálně 79% spotřeby elektrické energie, což představuje minimálně 107,4 MWh/rok a alespoň dvě pracovní síly.

Celá investice bude splácena 8 let a pouze z úspor. Poprvé se budou různé suroviny sušit současně v nových sušičkách již následující sezónu, tedy v květnu 2022.

Ústav pro výkon vazby a trestu odnětí svobody v Sabinově

Nový projekt

V říjnu 2021 jsme po úspěšné soutěži na obnovu infrastruktury v objektu Ústavu pro výkon vazby a trestu odnětí svobody (ÚVV) v Sabinově uzavřeli realizační smlouvu se Sborem vězeňské a justiční stráže. Šlo o zajímavý projekt tvořený kombinací Garantované energetické služby a investice ze strany příjemce služby, tedy ÚVV.

Předmětem soutěže byla rekonstrukce kotelny, vnitro-areálových rozvodů tepla, přípravy teplé vody, venkovního i vnitřního osvětlení, vybudování nového fotovoltaického zdroje a využití studniční vody. Z hlediska realizace jde o náročný projekt, zejména s ohledem na specifický režim tohoto ústavu. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je léto příštího roku.

Celková výše garantovaných úspor v následujících 15 letech je na úrovni 636 000 eur, přičemž celková cena za rekonstrukci, provozování a 15 letou záruku na dosahování garantovaných úspor, ale i funkčnosti celého řešení je na úrovni 600 000 eur. Hodnota opatření, která budou financována z investičních zdrojů příjemce (smlouva o dílo) je v celkové výši 316 000 Eur.

Jedná se o jeden z mála projektů, u kterých si zadavatel soutěže uvědomil a využil možnost kombinace vlastních investičních zdrojů a možnosti rekonstrukce metodou GES. Tím získal rekonstrukci v celkové výši na úrovni 952 000 eur, přičemž vlastní investiční zdroje tvoří jen přibližně třetinu z celkové hodnoty projektu, zbytek se zaplatí z úspor.

Obec Ivanka u Dunaje

Nový projekt

V rámci projektu rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v obci Ivanka u Dunaje bude osazeno celkem 1 140 světelných bodů, 190 nových stožárů, nové vzdušné a zemní vedení včetně optického vedení, kamerový systém napojený na datovou optickou síť a elektro nabíjecí stanice pro elektro-kola. Součástí projektu bude i inteligentní řízení a monitorování veřejného osvětlení.

Plánované ukončení projektu je v dubnu 2023 a dalších 6 let bude společnost KOOR ve smyslu podepsané smlouvy o dílo rozšiřovat světelnou soustavu veřejného osvětlení.

Vodní ráj Vyhne

Nový projekt

Vodní ráj ve Vyhních je aquapark napojen na termální pramen přes vrt H1. Společnost KOOR si obec Vyhne, která je provozovatelem aquaparku, najala na posouzení – zhodnocení energeticko-technologické efektivnosti zařízení z hlediska využití přírodního zdroje teplé termální vody. KOOR zároveň přebral garanci nad probíhajícím vodoprávním jednáním a přetavil tak požadavky úřadů do praktického návrhu opatření. Podstatou vodoprávního řízení je navrhnout, naprojektovat, zajistit a zrealizovat na straně provozovatele ve Vodním Ráji Vyhne všechna požadovaná měření průtoků a teplot termální vody na vstupu i na jejích výstupech. Cílem je získat data pro následující návrh energetické optimalizace areálu jako energetického celku. Sběr, přenos a archivace údajů z měřidel je zajištěn prostřednictvím smart meteringueIoT.

Projekt by měl být ukončen v prosinci 2021.

SOŠSaP sv. Jozafáta v Trebišově

Nový projekt

Dne 31.8.2021 podepsala společnost KOOR Východ s.r.o. jako vítěz veřejné soutěže smlouvu na poskytování komplexní služby energetického kontraktingu se Střední odbornou školou služeb a průmyslu sv. Jozafata v Trebišově na období 15 let. Jde už o druhý projekt s tímto partnerem. Cílem projektu je zvýšení energetické efektivnosti areálu školy. Většinou se jedná o stavební opatření (zateplení fasád dvou budov, rekonstrukce střechy jedné budovy, rekonstrukce opláštění výrobní haly, …), jejichž realizací budou dosaženy požadované úspory ve spotřebě tepla.

Součástí projektu bude také instalace fotovoltaických panelů o výkonu 39,7kW a instalace zařízení IOT. Realizací všech plánovaných opatření se celý areál dostane do skupiny smart- objektů, ve kterých bude probíhat on-line měření spotřeb elektřiny a tepla a vytvoří se podmínky pro jejich dlouhodobé snižování. Ukončení všech prací se předpokládá v květnu 2022.

Obec Hamuliakovo

Nový projekt

V srpnu předala společnost KOOR projekt v obci Hamuliakovo. V rámci něj zrealizovala rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení. Celkem bylo umístěno 225 světelných bodů a 4 nové stožáry. Součástí projektu je i inteligentní řízení a monitorování veřejného osvětlení.

Obec Šemša

Nový projekt

V obci Šemša při Košicích právě probíhá realizace projektu rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení a osvětlení multifunkčního sportovního hřiště. Společnost KOOR umístila celkem 156 světelných bodů, 33 nových stožárů a částečně bylo doplněno nové vzdušné a zemní vedení. Součástí projektu je i inteligentní řízení a monitorování veřejného osvětlení.

TKB Poprad

Nový projekt

Od 1.května letošního roku převzala společnost KOOR Východ do správy externí energetická zařízení v areálu patřícím společnosti TKB Poprad. Kotelnu a trafostanici bude KOOR Východ spravovat do konce srpna 2021. Paralelně s touto službou bude KOOR Východ pro klienta budovat novou kotelnu, která bude spuštěna od září. Teplo a teplou vodu je KOOR Východ zasmluvněn dodávat následujících 20 let. Po výstavbě kotelny bude následovat rekonstrukce trafostanice a instalace chlazení.

LB Slovakia Plastics

Nový projekt

Společnost KOOR podepsala s LB Slovakia Plastics Smlouvu o poskytování komplexní služby energetického kontraktingu s garantovanou úsporou energie. Předmětem smlouvy je instalace Fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 500 kWp, bateriové úložiště, smart metering a dispečink. Instalace nové technologie zajistí úsporu elektrické energie ve výši cca 550 MWh ročně, což způsobí snížení produkce CO2 zhruba o 165 tun ročně. Projekt by se měl realizovat na podzim 2021.

VSC Dukla Banská Bystrica

Projekt

Vojenské sportovní centrum Dukla Banská Bystrica bude mít na fotbalovém stadionu nový vytápěný trávník. Ten je součástí atletického stadionu, kde od loňského roku probíhá rekonstrukce. Společnost KOOR navrhla a dodala technologickou část – zdroj tepla pro samotné vytápění trávníku. Po provedení „topné“ zkoušky bude projekt předán objednateli, tedy VSC Dukla Banská Bystrica. Po ukončení rekonstrukce na podzim letošního roku se tak ve vojenském sportovním centru bude hrát fotbal iv zimě. O zdroj tepla se během platnosti smlouvy bude starat společnost KOOR.